Oppsett python på mac

Fulgte denne oppskriften: https://opensource.com/article/19/6/python-virtual-environments-mac