InfluxDB og Grafana for Home Assistant – ikke ferdig

For å forstå hvordan varmepumpen og andre ting i Home Assistant oppfører seg. InfluxDB er en open sorce tidsserie database. Grafana gir en fin frontend.

Bruker følgende oppskrifeter:

Installerer InfluxDb etter denne oppskriften.  og legger til følgende : test $VERSION_ID = «10» && echo «deb https://repos.influxdata.com/debian buster  stable» | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list siden min rbpi nå kjører buster

Grafana etter denne oppskriften det står grafana i en del av komandoene (update-rc.d grafana defaults), det skal være grafana-server

Setter opp Home Assistanat og InfulxDB etter denne oppskriften. Bruker en minimal config. Altså kun «influxdb:» i configfilen til home assistant slik at alt logges.

  1. Logg inn på grafana ip_til_PI:3000
  2. passod/bruker: admin/admin
  3. Kolbe til influxDB databasen «home_assistant » Bruk 127.0.0.1 istedet for local host
  4. Legg til et dashboard, klikk i vei.