InfluxDB og Grafana for Home Assistant – ikke ferdig

For å forstå hvordan varmepumpen og andre ting i Home Assistant oppfører seg. InfluxDB er en open sorce tidsserie database. Grafana gir en fin frontend.

Bruker følgende oppskrifeter:

Installerer InfluxDb etter denne oppskriften.

Grafana etter denne oppskriften

Setter opp Home Assistanat og InfulxDB etter denne oppskriften. Bruker en minimal config. Altså kun «influxdb:» i configfilen til home assistant slik at alt logges.

  1. Logg inn på grafana ip_til_PI:3000
  2. passod/bruker: admin/admin
  3. Kolbe til influxDB databasen «home_assistant «
  4. Legg til et dashboard, klikk i vei.