InfluxDB og Grafana for Home Assistant – ikke ferdig

For å forstå hvordan varmepumpen og andre ting i Home Assistant oppfører seg. InfluxDB er en open sorce tidsserie database. Grafana gir en fin frontend.

Bruker følgende oppskrifeter:

Installerer InfluxDb etter denne oppskriften.  og legger til følgende : test $VERSION_ID = «10» && echo «deb https://repos.influxdata.com/debian buster  stable» | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list siden min rbpi nå kjører buster

Grafana etter denne oppskriften det står grafana i en del av komandoene (update-rc.d grafana defaults), det skal være grafana-server

Setter opp Home Assistanat og InfulxDB etter denne oppskriften. Bruker en minimal config. Altså kun «influxdb:» i configfilen til home assistant slik at alt logges.

 1. Logg inn på grafana ip_til_PI:3000
 2. passod/bruker: admin/admin
 3. Kolbe til influxDB databasen «home_assistant » Bruk 127.0.0.1 istedet for local host
 4. Legg til et dashboard, klikk i vei.

Styring av varme med home assistant på en Raspberry Pi – Ikke ferdig

Nibe varmepumpen vår leverer ikke nok effekt når det blir for kaldt. Eller rettere sagt blir et for kaldt så blir linjetemperaturen for høy og varmepumpen stopper på for høy innløpstemperatur. Til nå har vi løst det ved å la varmepumpen styres av en termostat i stuen og satt på en 2kW elektriskovn når det blir kaldt ute slik at linjetemperaturen holdes på et passende nivå.

Nå skal vi teste med litt automatisering av ovnen i forhold til når varmepumpen ikke klarer å levere nok varme. Vi har fra før av en del Raspberry PIer liggende, IKEA trådfri GW for å styre lys og en NIBE uplink konto for å logge og overvåke data fra varmepumpen. Så derfor skaffet vi en IKEA trådfri adapter ( stikkontakt).

Tanken er da at Home assistant installert på Raspberry Pien henter tilstanden til varmepumpen fra Nibe uplink og styrer trådfri adapteret slik at ovnen starter når det er hensiktsmessig.

Installere rasbian:

 1. Installere basch for windows, veldi grei måte å komunisere med raspberry pien
 2. Sette opp rasbian lite på raspberry pi. Bruker Etcher til å lage SD-kortet
 3. Sette opp ssh. Legg en tom fil som heter «ssh» i root-partiosjonen på SD-kortet. SSH vil da være tilgjengelig ved boot.
 4. Finn IP for raspberry pien. f.eks fra routeren din.
 5. SSH fra windows basch med ssh pi@IP_TIL_RbPI Passord: raspberry
 6. Bytt passord på pi bruker med passwd.
 7. Øke operativsystemet. Se i raspi-config.

Installere Home Assistant:

Installerer docker som her: https://blog.anoff.io/2020-12-install-docker-raspi/

Følger oppskriften for Home Assistant her for docker https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi.

for å komme inn I home assistant miljøet i docker: sudo docker exec -it homeassistant bash

 1. Sette opp home assistant på rasbian eller en annen debian linux. Her finner vi også oppgradering av home assistant og hvordan man aktiverer python miljøet til home assistant. 
 2. Autostart av home assistant med systemd. Velger «PYTHON VIRTUAL ENVIRONMENT» som var metoden for installasjon.
 3. Logg på Home assistant:
  http://IP_TIL_RbPI :8123 og lag ny bruker

Sette opp IKEA Trådfri

 1. Configuration -> integrations ->
 2. IKEA TRÅDFRI -> configure
 3. Fyll inn ip på trådfri GW og Security Code som man finner på klistrelappen under trådfri GWen
 4. Trøblete traadfri fikses med https://github.com/home-assistant/core/issues/42563

Sette opp nibe uplink i home assistant:

 1. Installere GIT med pi bruker: sudo aptitude install git
 2. aktiver homeassistant-miljøet. Se lenger opp
 3. Gå inn i config-dir, her finner man hvor den er her
 4. la en ny katalog som heter: custom_components
 5. last ned nibe-plugingen: med «git clone https://github.com/elupus/hass_nibe.git»
 6. Følger oppskriften her.
 7. flytt innholdet inn i custom_components: «mv hass_nibe/*
 8. custom_components»
 9. Installerer vi HACS som beskrevet her: https://github.com/elupus/hass_nibe
 10. Tester med minimal config.
  1. System finner man i linken i nibe-uplink.com for anlegget sitt
  2. Callback URL bruker ipen til raspberry pien på lokalnettet, ikke localhost. Det er pcen du sitter på som skal inn på linken.
  3. unit: 0 Innemodulen
  4. unit: 1 utemodulen